Kyriakoula Katartzis

Date of Death: 6/25/2014

View Service Details

Lena Schirripa

Date of Death: 6/25/2014

View Service Details

Sylvia Manna

Date of Death: 6/23/2014

View Service Details

Katherine Contomanolis

Date of Death: 6/22/2014

View Service Details

Victoria Taskos

Date of Death: 6/21/2014

View Service Details

Kyriakos Mamalakis

Date of Death: 6/20/2014

View Service Details

Thomas K. Tsongas

Date of Death: 6/20/2014

View Service Details

Ugo Conti

Date of Death: 6/18/2014

View Service Details

Lucy R. Mammolito

Date of Death: 6/18/2014

View Service Details

Calogera Vecchio

Date of Death: 6/17/2014

View Service Details