Obituaries

Sofronios Georgiou thumbnail

Sofronios Georgiou

Died: September 19, 2017

Visitation:
Wednesday, September 20, 2017

Ioannis K. Belessis thumbnail

Ioannis K. Belessis

Died: September 16, 2017

Visitation:
Tuesday, September 19, 2017

Fiorigio Trimarco thumbnail

Fiorigio Trimarco

Died: September 15, 2017

Visitation:
Monday, September 18, 2017

Luigi Orlando thumbnail

Luigi Orlando

Died: September 15, 2017

Visitation:
Sunday, September 17, 2017

Mary Cancian thumbnail

Mary Cancian

Died: September 15, 2017

Visitation:
Sunday, September 17, 2017